Съдържание на профил на купувача

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на ОП

Методика

Количествена сметка

Публична покана

Протокол

 

Образци:

Образец 1

Образец 2

Oбразец 3

Образец 4

Образец 5

Oбразец 6

Oбразец 7

Oбразец 8

Oбразец 9

Образец 10

Oбразец 11

Oбразец 12

Oбразец 13

Oбразец 14

Oбразец 15

Oбразец 16

Oбразец 17

Oбразец 18

Oбразец 19

Oбразец 20

Kоличествено-стойностна сметка

 

 

 

Информация от Национална агенция за приходите (8 преглеждания)
По случай Деня на европейските автори (0 преглеждания)
Обръщение на началника на РУО-Благоевград (15 преглеждания)
ПРИЗИВ във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб! (5 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет" (45 преглеждания)
Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (37 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (81 преглеждания)
Съобщение (18 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (26 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (30 преглеждания)
прегледай всички новини 

 

Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт