специалност  „Автотранспортна техника”  


специалност  „Оперативно счетоводство“    


специалност  „Експлоатация на автомобилния транспорт”   


специалност  „Спедиция, транспортна и складова логистика“


специалност „Митническа и данъчна администрация"

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

Информация от Национална агенция за приходите (2 преглеждания)
По случай Деня на европейските автори (0 преглеждания)
Обръщение на началника на РУО-Благоевград (14 преглеждания)
ПРИЗИВ във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб! (5 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет" (42 преглеждания)
Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (35 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (77 преглеждания)
Съобщение (17 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (22 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (26 преглеждания)
прегледай всички новини 

 

Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт