План-прием за учебната 2023/2024 година

 

 

 

Свободни места в VIII клас за учебната 2023/2024 година

 

 

 

 

P1

 

p2

 

Заповед №РД-06-483/28.04.2023г. на началника на РУО-Благоевград за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2023/2024 година.

 

Приложение №1 към Заповед №РД-06-483/28.04.2023г. на началника на РУО-Благоевград за утвърждаване на държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година.

 

 


 

 

 

 

Информация от Национална агенция за приходите (6 преглеждания)
По случай Деня на европейските автори (0 преглеждания)
Обръщение на началника на РУО-Благоевград (14 преглеждания)
ПРИЗИВ във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб! (5 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет" (44 преглеждания)
Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (37 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (81 преглеждания)
Съобщение (18 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (26 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (30 преглеждания)
прегледай всички новини 

 

Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт