План-прием за учебната 2022/2023 година

 

График на дейностите по прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година

 

 

 

s

 

qw

 

Заповед №РД06-384 от 28.04.2022г. на началника на РУО-Благоевград за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022/2023 година.

 

Приложение №1 към Заповед №РД06-384/28.04.2022г. на началника на РУО-Благоевград за утвърждаване на държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година.

 

 


 

 

 

 

Обръщение на началника на РУО-Благоевград (14 преглеждания)
ПРИЗИВ във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб! (5 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет" (42 преглеждания)
Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (34 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (76 преглеждания)
Съобщение (17 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (22 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (25 преглеждания)
На 25 април 2018 г. в ПГ по транспорт в Разлог ще се проведе уъркшоп с ученици на тема "Парадоксът на времето". (26 преглеждания)
55 години Професионална гимнази по транспорт, гр. Разлог (36 преглеждания)
прегледай всички новини 

 

Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт